Termeni și condiții

Utilizarea informațiilor din rapoarte.licitatia.ro se face exclusiv pe riscul utilizatorului.

Rapoarte.licitatia.ro reprezintă doar interfața electronică prin care se obțin aceste servicii pe baza datelor preluate din diferite surse publice, de la diferite instituții publice.

Rapoartele generate prin intermediul Rapoarte.licitatia.ro au caracter informativ și NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitație de a cumpăra sau a subscrie produse și/sau servicii și nici nu pot sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui angajament de orice natură și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activității utilizatorului.

Orice informație obținută prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către Ioana Srl, prin intermediul aplicației rapoarte.licitatia.ro poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului.

Ioana SRL, precum și oricare dintre angajații săi, nu își asumă nicio răspundere privind: corectitudinea datelor prelucrate, erori de natură umană, eventualele neconcordanțe, omiteri, sau erori care pot apărea in procesul de prelucrare a datelor, erori existente in sursele monitorizate, lipsa completă sau parțială a informațiilor publicate in sursele oficiale, sau sursele monitorizate, - pierderi de natură economică inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosință, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate; - pierderea de fond de comerț, atingeri aduse dreptului la imagine sau la reputație; - pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate în legatură cu utilizarea rapoartelor generate prin intermediul siteului rapoarte.licitatia.ro și a serviciilor oferite.

Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații. Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la Ioana Srl prin intermediul serviciului Rapoarte.licitatia.ro, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Condițiile de Utilizare.

Conținutul datelor furnizate prin rapoarte.licitatia.ro au caracter informativ fără a se substitui publicațiilor oficiale, neputând fi folosit ca bază legală pentru nici o actiune/demers in fața terților.